اطلاعیەی حزب کومەلە کردستان ایران در مورد محکومیت "نسرین ستوده" و موج جدید بازداشت‌ها


بر پایەی حکم صادره از سوی قوه قضائیەی جمهوری اسلامی ایران، خانم "نسرین ستوده" وکیل و مدافع حقوق بشر، به حکم سنگین 38 سال زندان و 148 ضربه شلاق محکوم شده است. کارنامەی سیاه جمهوری اسلامی، در محکومنمودن فعالان سیاسی و حقوق بشری، در طول چهار دهەی اخیر بر کسی پوشیده نیست. اما صدور چنین حکم سنگینی برای "نسرین ستوده" که هم در داخل ایران و هم در مجامع بین المللی شخصیتی شناخته شده است، نشان از رویکردی جدید در بیدادگاه نظام دارد که از سوی "ابراهیم رئیسی"(رئیس جدید قوە قضائیە)، از اعضای هیات مرگ و آمران اعدام هزاران زندانی سیاسی در دهه شصت، با محوریت اینکه "عدالت فرع بر امنیت است" اجرایی می شود.

حزب کومەلە کردستان ایران ضمن محکوم نمودن این حکم ناعادلانه، نگرانی شدید خود را از موج جدید بازداشتهادر کردستان ایران نیز که دستگیری ٥٠ نفر از فعالان مدنی و محیط زیستی را دربرمیگیرد، اعلام می دارد و از تمامی آزادیخواهان داخل و خارج ایران و همچنین سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر تقاضا دارد که تلاشهای خود را برای متوقف ساختن ماشین ارعاب و سرکوب جمهوری اسلامی به کار گیرند.

 



حزب کومەلە کردستان ایران

دبیرخانە کمیتەی مرکزی

15/03/2019




2346 بار دیده شده‌‌‌‌

PM:04:47:15/03/2019